Afspraak maken?

Bel dan tussen 8:30 en 12:30 naar:
0187-491050

Of stuur een e-mail naar balie@tpstellendam.nl


Openingstijden

Maandag 8:30 - 17:00
Dinsdag 8:30 - 17:00
Woensdag 8:30 - 17:00
Donderdag 8:30 - 21:00
Vrijdag 8:30 - 17:00
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten
Keijzerstraat 16b, 3251 AN Stellendam
balie@tpstellendam.nl
 
privacyverklaring
0187-491050

Betalen

Voor het betalen van nota’s van onze praktijk bestaat een betalingstermijn van 30 dagen. U kunt bij ons aan de balie pinnen of het verschuldigde bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer(IBAN):

NL44 ABNA 0824 7484 76

t.n.v. GB Tandarts

U wordt verzocht om duidelijk het notanummer te vermelden bij uw betaling.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. Voor vragen over uw rekening kunt u elke ochtend contact opnemen met onze praktijk.
Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij Allesoverhetgebit.nl.

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing. Deze kunt uw hier vinden: knmt_betalingsvoorwaarden